67 / 100

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een psychotherapie die mensen helpt te genezen van de symptomen en emotionele stress emdr therapie, Neuro Design Lab, Therapie Den Haag, mentale hulpdie het gevolg zijn van traumatische ervaringen. Er wordt algemeen aangenomen dat ernstige emotionele pijn veel tijd kost om te genezen. EMDR-therapie laat zien dat de geest in feite kan genezen van psychologisch trauma, net zoals het lichaam herstelt van fysiek trauma. Bijvoorbeeld: wanneer je je hand snijdt, werkt je lichaam om de wond te sluiten. Als een vreemd voorwerp of herhaaldelijk letsel de wond irriteert, is het etterig en veroorzaakt het pijn. Zodra deze blokkade is verwijderd, wordt de genezing hervat. EMDR-therapie toont aan dat een vergelijkbare reeks gebeurtenissen optreedt bij mentale processen. Het informatieverwerkingssysteem van de hersenen beweegt van nature naar een gezonde mentale gezondheid. Als het systeem wordt geblokkeerd of uit balans raakt door de impact van een traumatische gebeurtenis, zal de emotionele wond blijven etteren.

 

GESCHIEDENIS VAN EMDR-therapie

In 1987 liep Francine Shapiro [influencer] door het park toen ze zich realiseerde dat oogbewegingen en negatieve emoties gepaard gingen met haar eigen traumatische herinneringen. Ze ging ervan uit dat oogbewegingen een desensibiliserend effect hadden, en toen ze hiermee experimenteerde, ontdekte ze dat anderen ook dezelfde reactie op oogbewegingen hadden. Het werd echter duidelijk dat oogbewegingen op zichzelf geen alomvattende therapeutische effecten veroorzaakten en daarom voegde Shapiro andere behandelingselementen toe, waaronder een cognitieve component, en ontwikkelde ze een standaardprocedure die ze Eye Movement Desensitization (EMD) noemde.

 

Shapiro voerde vervolgens een case study en een gecontroleerde studie uit om het effect van EMD te testen. In de gecontroleerde studie wees ze willekeurig 22 personen met traumatische herinneringen toe aan twee aandoeningen: de helft ontving EMD en de helft ontving dezelfde therapeutische procedure met beeldspraak en gedetailleerde beschrijving ter vervanging van de oogbewegingen. Ze meldde dat EMD resulteerde in een significante afname van de beoordelingen van subjectieve nood en een significante toename van de beoordeling van vertrouwen in een positieve overtuiging. Deelnemers aan de EMD-conditie rapporteerden significant grotere veranderingen dan die in de beeldconditie.

 

HOE WERKT EMDR-THERAPIE?emdr therapie, Neuro Design Lab, Therapie Den Haag, mentale hulp

EMDR-therapie is een benadering in acht fasen. Het begint met een anamnese waarin de huidige problemen en eerdere ervaringen worden geïdentificeerd die de basis hebben gelegd voor de verschillende symptomen en wat nodig is voor behandleing.

 

Vervolgens bereidt een voorbereidingsfase de cliënt voor op geheugenverwerking. Het geheugen wordt op een bepaalde manier benaderd en de verwerking vindt plaats terwijl de cliënt kort naar verschillende delen van het geheugen gaat terwijl het informatieverwerkingssysteem van de hersenen wordt gestimuleerd.

 

Korte sets oogbewegingen, tikken of tonen worden gebruikt (gedurende ongeveer 30 seconden) terwijl de hersenen de nodige verbindingen maken die het “vastzittende geheugen” transformeren in een leerervaring en het naar een adaptieve resolutie brengen. Er kunnen nieuwe emoties, gedachten en herinneringen ontstaan.

 

Wat nuttig is, wordt geleerd en wat nu nutteloos is (de negatieve reacties, emoties en gedachten) wordt weggegooid. Een slachtoffer van een verkrachting kan bijvoorbeeld beginnen met gevoelens van schaamte en angst, maar aan het eind van de sessie: ‘De schaamte is van hem, niet van mij. Ik ben een sterke veerkrachtige vrouw. “

 

BESCHRIJVING VAN EMDR-THERAPIE

FASE 1: De eerste fase is een sessie waarin geschiedenis wordt opemdr therapie, Neuro Design Lab, Therapie Den Haag, mentale hulp opgehaald. De behandelaar beoordeelt de bereidheid van de cliënt en plant een behandeling. De cliënt en therapeut identificeren potentiële stappen voor EMDR-verwerking. Deze omvatten deprimerende herinneringen en huidige situaties die emotionele stress veroorzaken. Andere voorwaarden kunnen gebeurtenissen bevatten die verband houden met het verleden. De nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van de specifieke vaardigheden zoals het gedrag die de klant in toekomstige situaties nodig heeft.

 

Vroege diagnose van EMDR kan eerder zijn gericht op gebeurtenissen in de kindertijd dan op studies in de vroege kinderjaren of een traumatische gebeurtenis die de cliënt meemaakte in hun kindertijd. Klanten krijgen vaak inzicht in hun situatie, emotionele stress lost op en begint de manier waarop ze handelen te veranderen. De behandelingsduur hangt af van het aantal traumas en de leeftijd waarop PTSS begint. Over het algemeen kunnen mensen met een enkele gebeurtenis van volwassen aanvang met succes binnen 5 uur worden behandeld. Veel slachtoffers van trauma hebben mogelijk een langdurige behandeling nodig.

 

FASE 2: Tijdens de tweede fase van de behandeling zorgt de therapeut ervoor dat cliënten verschillende manieren hebben om met emotionele pijn om te gaan. De therapeut kan de cliënt verschillende manieren leren om de pijn van de cliënt tijdens en tussen sessies te verminderen en te comprimeren. Het doel van EMDR-therapie is om snelle en effectieve verandering te bewerkstelligen, terwijl de cliënt het evenwicht tussen en tijdens sessies in stand houdt.

 

Fasen 3–6: In fasen drie tot en met zes wordt een index geïdentificeerd en de EMDR-behandelingsprocedure wordt gebruikt. Dit omvat een klant die drie dingen laat zien:

 1. Een grafisch visueel beeld gerelateerd aan geheugen.
 2. Negatieve overtuiging over zichzelf.
 3. Emoties gerelateerd aan lichaamssensaties.

Daarnaast wijst de cliënt op een positieve overtuiging. De therapeut helpt de cliënt bij het meten van positieve overtuigingen en de intensiteit van negatieve emoties. Hierna wordt de cliënt geïnstrueerd om zich te concentreren op het beeld, de negatieve gedachte en het lichaamsbeeld terwijl hij tegelijkertijd deelneemt aan het EMDR-proces met behulp van dubbele stimulatiesets. Deze sets kunnen oogbewegingen, tikken of tonen bevatten. Het type en de lengte van deze sets verschilt per klant. Op dit moment wordt de EMDR-client geïnstrueerd om alles wat automatisch gebeurt te controleren.

Na elke behandeling instrueert de arts de cliënt om zijn of haar hoofd leeg te laten en zich bewust te zijn van welke gedachte, gevoel, beeld, herinnering of gevoel dan ook in hen opkomt. Deze repetitieve sets van focusgerichte reeksen komen vaker voor. Als een cliënt gefrustreerd raakt of een ontwikkelingsprobleem heeft, volgt de counselor vaste procedures om de cliënt te helpen herstellen.

Wanneer de cliënt meldt dat er geen problemen zijn met betrekking tot het genoemde geheugen, (i) wordt hun gevraagd om na te denken over de positieve overtuiging die aan het begin van de sessie is geïdentificeerd. Gedurende deze tijd kan de cliënt indien nodig positieve overtuigingen bijstellen en zich concentreren op de volgende reeks stressvolle gebeurtenissen.

 

FASE 7: In de zevende fase, de afsluiting, vraagt ​​de counselor de cliënt om het verslag gedurende een week bij te houden. Het logboek moet alle gerelateerde inhoud bevatten die mogelijk wordt weergegeven. Het dient om de klant te herinneren aan de recreatieve activiteiten die in de tweede fase goed zijn uitgevoerd.

 

FASE 8: De volgende sessie begint met de achtste sessie. Deze bevat een beoordeling van de tot dusver geboekte vooruitgang. EMDR-behandelingsprocedures zijn van toepassing op alle gebeurtenissen die verband houden met geschiedenis, huidige stressgerelateerde gebeurtenissen en toekomstige gebeurtenissen die verschillende reacties vereisen.

 

HOE HELPT EMDR ZIJN KLANTEN?

 

De cliënt wordt gevraagd de sessie 2-3 keer te beschrijven, om deze te herleven. De reden voor deze behandeling is dat “vermijden” het probleem laat bestaan en dat klanten zich ervan bewust moeten zijn dat ze verstoringen kunnen ervaren. Om die reden word je soms ook gevraagd om naar de opnames van een programma te luisteren als huiswerk en naar plaatsen te gaan waar je verstoringen kan ervaren.

 

Een tweede vorm van therapie (cognitieve verwerkingstherapie) vraagt ​​cliënten om de beschrijving van de gebeurtenis te verduidelijken of welke negatieve overtuigingen ze hebben, zodat ze kunnen worden uitgedaagd en vervangen. Dit gebeurt in sessies en met huiswerk.

 

EMDR-behandeling houdt in dat het informatieverwerkingssysteem van de hersenen de nodige interne verbindingen kan maken om storingen op te lossen. Daarom moet het individu zich alleen richten op storend geheugen als interne associaties worden gemaakt.

Een Harvard-onderzoeker heeft enkele artikelen gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe oogbewegingen bij EMDR-behandeling worden geassocieerd met vergelijkbare processen die optreden tijdens de slaap bij snelle oogbewegingen (REM). De dromen verwerken de tijd en de hersenen verwerken informatie.

 

In theorie wordt het geheugen overgedragen van het episodisch geheugen naar een semantisch geheugennetwerk waar emoties, fysieke sensaties en overtuigingen worden opgeslagen tijdens de feitelijke gebeurtenis, waar de persoon de ervaring ‘verteert’ en de precieze persoonlijke betekenis van de levensgebeurtenis en die negatieve interne reacties bestaan ​​niet meer.

 

Is er een verklaring dat het proberen om REM-reacties te reproduceren mensen helpt om PTSS te overwinnen? Met andere woorden, begrijpen we het onderliggende mechanisme beter?

Er zijn nu ongeveer een dozijn willekeurige studies die de effecten van de oogbewegingscomponent onderzoeken in de context van de REM-hypothese. Ze vonden ondersteunende resultaten, zoals verminderde fysieke opwinding, verhoogde episodische associatie en verhoogde herkenning van echte informatie.

En bijna een dozijn aan studies met hersenscans hebben significante neurofysiologische pre-post EMDR-behandelingsveranderingen gezien, waaronder het hippocampusvolume.

 

Meer vragen blijven echter onbeantwoord. In feite hebben de meeste CE-fabrikanten niet het exacte neurobiologische inzicht om met welke vorm van behandeling dan ook te werken.

 

Wat zijn de voordelen van EMDR-therapie?

 

Hoewel therapeuten EMDR het meest gebruiken om de cyclus van PTSS te stoppen, wat staat voor posttraumatische stressstoornis, kan het ook volgende zaken behandelen:

 • Verslaving
 • Lichaamsdysmorfe aandoeningen
 • Dissociatieve stoornissen zoals dissociatieve amnesie
 • Rouw
 • Pijnstoornissen
 • Paniek aanvallen
 • emdr therapie, Neuro Design Lab, Therapie Den Haag, mentale hulpFaalangst
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Fobieën
 • Lichamelijk of seksueel misbruik
 • Spanning

Het doel van EMDR-therapie is het omkeren van de negatieve overtuigingen die worden gevormd als ze worden aangevallen door positieve overtuigingen die de veiligheid, controle en legitimiteit helpen behouden.